Promotion

การแบ่งชำระสินค้ากับทางร้าน Ninja Shop มีดังนี้
1.บัตรเครดิตกสิกรไทย
ผ่อน 3-6 เดือน ดอกเบี้ย 0% ต่อเดือน
2.บัตรเครดิตกสิกรไทย
ผ่อน 7-12 เดือน ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน
3.บัตรเครดิต KTC
ผ่อน 3-6 เดือน ดอกเบี้ย 0% ต่อเดือน
4.บัตรเครดิต KTC
ผ่อน 7-12 เดือน ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน
5.บัตร KTC PROUD
ผ่อน 3-18 เดือน ดอกเบี้ย 0.99% ต่อเดือน
6.บัตร KTC PROUD
ผ่อน 19-36 เดือน ดอกเบี้ย 1.29% ต่อเดือน
7.บัตรเครดิตกรุงศรี
ผ่อน 3-6 เดือน ดอกเบี้ย 0% ต่อเดือน
8.บัตรเครดิตกรุงศรี
ผ่อน 7-12 เดือน ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน

* สำหรับบัตร First Choice ผ่อน 3-36 เดือน สามารถให้บริการได้วันที่ 1 มีนาคม 2559 *

* ซื้อสินค้าขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป
* สำหรับโปรผ่อน 0% ไม่ร่วมกับสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้ว
หากต้องการผ่อนสินค้าที่ลดราคาต้องเสียดอกเบี้ยเดือนละ 1%